Titel project:

Beneficiaire:

Gevraagd bedrag:

Plaats:

gallery/mob001

Kiosk voor was- en strijkbedrijf

Clément Mankano                                               Voor dit project moeten we nog fondsen werven.

605 euro

Ouagadougou, Burkina Faso

2019-19  Clément Mankano

 

Clément Mankano is 38 jaar. Hij is vader van één kind. Hij is lichamelijk gehandicapt en beperkt in zijn mobiliteit. Hij weigerde op straat te bedelen zoals zovelen doen en begon een éénmansbedrijfje als was-en strijker. Hij deed dit tot voor kort binnen de muren van een grote militaire kazerne waar de soldaten en officieren met gezin en al wonen. Binnen het uitgestrekte kamp waren er veel van dit soort diensten voor met name de vrouwen.

 

De terroristendreiging maakte dat alle particulieren buiten de muren moesten gaan werken. Clément huurde een klein huis om zijn werk voort te zetten, maar de eigenaresse wil dit nu zelf gaan betrekken.

 

Clément vraagt nu om financiële ondersteuning voor het opzetten van een kiosk met overkapping als werkruimte. Voor elektriciteit en water zorgt hij zelf. Hij beraamt de kosten alsvolgt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouagadougou, 15 december 2019

 

Yessa Diarra, uitvoerend coördinator Burkina Faso Stichting MOP

Lenie Hoegen Dijkhof, bureau coördinator

gallery/tabelmankano