STICHTING MOP – HULPAANVRAAG

Update:

 

Daouda verzorgt de beesten zelf, samen met de grotere kinderen. De geiten en kalkoenen struinen rond op het erf of ze nemen ze mee de 'brousse' in om te grazen. Het project is succesvol afgerond. Daouda heeft een bron van inkomsten, de geiten vermenigvuldigen zich vanzelf.
 

                    

project nr.: 2011-05

Naam: Daouda Sow

Geboren - leeftijd: Man - 26 jaar   

Titel project: Uitbreiding Veestapel


Samenvatting situatie:

Daouda Sow is 26 jaar. Hij heeft zijn geluk gezocht in de grote stad, maar vond er geen werk. Hij is teleurgesteld terug gegaan naar zijn dorp en is met veehouderij aan de slag gegaan.

Hij heeft nog verschillende broertjes en zusjes. Zijn vader verdient 75 euro per maand en het is geen vetpot, want enkele oudere kinderen zitten op school. Yessa kent dit grote gezin goed. De moeder is vorig jaar overleden na een lang ziekbed.

Daouda vraagt of we hem kunnen helpen met uitbreiding van zijn veestapeltje. Hij heeft nu 2 koeien, 12 schapen en 6 geiten. Hij wil graag 3 vrouwelijke schapen er bij hebben (25.000 cfa per stuk) en 2 mannetjes (zelfde prijs) + 3 kalkoenen van 16.000 en 1 kalkoen van 17.500.

Hij zorgt zelf voor het gaas voor de omheining voor de nacht en voor de voederbakken. Totaal bedrag gevraagd is 190.500 cfa = 290 euro.

 

Activiteiten:

Daouda schaft  3 vrouwelijke schapen aan (25.000 cfa per stuk) en 2 mannetjes (zelfde prijs) + 3 kalkoenen van 16.000 en 1 kalkoen van 17.500.


Verwachte resultaten:

Daouda kan zijn bedrijf uitbreiden en hieruit geld genereren voor het levensonderhoud van zichzelf en het gezin.

Bedrag gevraagd: 190.500 cfa = 290 euro