Stichting M-O-P  ~ Hulpaanvraag Burkina Faso

PROJECT 2015 - 05 – BURKINA FASO

update:   bedankbrief


Baby en kleuteropvangcentrum Diebougou, Zuid West Burkina Faso

Aanvraag ondersteuning voor het kopen van melkpoeder.


Op 5 januari 2014 heeft het kinderopvangcentrum in Diebougou haar deuren geopend voor weeskinderen en in de steek gelaten kinderen van 0 tot 3 jaar. De regio bestaat uit 4 provincies en strekt zich uit over 250 kilometer. Er zijn geen andere opvangcentra in het zuidwesten van Burkina Faso en de kinderen moesten door de sociaal werkers naar Bobo Dioulasso (310 km) gebracht worden voor eerste opvang, hetgeen risicovol is voor kinderen van wie de moeder bij de geboorte overleed. Iets wat in Burkina Faso helaas nog vaak voorkomt. Er zijn sinds de opening 26 kinderen in het centrum, waaronder 5 pasgeborenen wezen die voor 18 maanden werden opgevangen en verzorgd en die vervolgens teruggegaan zijn naar hun familie om daar op te groeien. 2 kinderen zijn helaas overleden en er zijn op dit moment 19 kinderen, jonger dan 18 maanden nog in het centrum.

Voor hen die helemaal geen familie meer hebben of van wie men niet weet wie de familie is, wordt gezocht naar opvang gastgezinnen in de omgeving. Dit is nog in een ontwikkelingsfase, want hieraan zijn intensieve sociale begeleiding en kosten verbonden.


Group 9838

De oprichter van het nieuwe centrum in Diebougou is Maurice Somé. Hij is geboren en getogen in dit provinciestadje, volgde de opleiding tot sociaal werker en werkt momenteel in Ouagadougou voor een West Afrikaanse ontwikkelingsorganisatie als coördinator. Maurice Somé heeft het opvangcentrum beetje bij beetje opgebouwd met steun van een Italiaans echtpaar. Hij heeft de nodige vergunningen van de autoriteiten en de SAB zustercongregatie stelde een zuster ter beschikking als leidinggevende van het centrum. Er zijn vier kinderverzorgsters en ondersteunend personeel.

Momenteel wordt naast de opvang van de kinderen ook aan vrouwen uit de omgeving prenatale zorg geboden: controles, echo’s, röntgenonderzoek om de zwangerschaps- en bevallingscomplicaties zoveel mogelijk te voorkomen.


De aanvraag betreft de financiele steun voor aanschaf van poedermelk voor de kinderen. Dat loopt nogal in de papieren en Maurice heeft een actie onder vrienden en familie op touw gezet en iedereen gevraagd of ze ook één of meerdere bussen melk willen doneren. Eén bus kost 4 euro, nogal veel, maar het is speciaal voor kinderen die nog aan de fles zijn, geïmporteerd, o.a. uit Nederland. Verse melk kennen we hier bijna niet en is ook nauwelijks houdbaar in het Sahel klimaat. Per dag worden 3 bussen gebruikt, dus per maand ongeveer 90 bussen, wat uitkomt op 360 euro.


Vraag is of de stichting MOP deze actie ook wil ondersteunen met een bijdrage voor een aantal bussen baby melkpoeder?


Ouagadougou, 5 augustus 2015                                                                                                                                                                Nadere uitleg (in het Frans)
Lenie Hoegen Dijkhof