2007 - 2017

Moeders Ontwikkelings Projecten

Titel project:

Beneficiaire:

Gevraagd bedrag:

Plaats:

Rolstoel en reumatoloog

Zoenabou Sawadogo                             Dit project werd mogelijk gemaakt door de gift van een MOP-donateur.

266 euro

Ouagadougou, Burkina Faso

2019-07  Zoenabou Sawadogo

 

Mevrouw Zoénabou SAWADOGO is 54 jaar en heeft een lichamelijke handicap. Tot nu toe verplaatste ze zich met behulp van krukken, maar met het ouder worden heeft ze gezondheids- en schouderproblemen. Na een verkeersongeluk heeft ze met name met haar rechterarm een serieus probleem en lukt het niet meer te lopen met krukken. Het risico dat ze valt en een been of heup breekt is groot.

 

Ze werkt in een coöperatief van gehandicapte handwerkers/kunstenaars. Vanwege de veiligheidssituatie in het land is de omzet van de kunstobjecten erg verzwakt; er komen nog zelden buitenlandse toeristen, hun belangrijkste klanten. Dat betekent voor Zoénabou een behoorlijke vermindering van inkomsten. Haar man – ook lichamelijk gehandicapt -  is boekhouder van beroep maar heeft geen fatsoenlijk vast werk en kan haar ook niet onderhouden.

 

Zoénabou vraagt daarom ondersteuning voor de aanschaf van een rolstoel en voor de behandeling van een reumatoloog met wie ze in de maand augustus een eerste afspraak heeft.  Met die hulp kan ze zich makkelijk verplaatsen en haar arm en schouderproblemen behandelen.

 

De kosten voor de rolstoel zijn 114 euro en voor de reumatoloog schat ze de kosten voor consulten en medicijnen op 152 euro.

 

 

Ouagadougou, 29 juni 2019

 

Yessa Diarra, uitvoerend coördinator Burkina Faso Stichting MOP

Lenie Hoegen Dijkhof, bureau coördinator

 

PS: de rolstoel wordt gesponsord door Mevrouw Jos Bouw.